สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่3 รับตรงร่วมกันมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (อัพเดทล่าสุด)


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
องค์ประกอบและค่าน้ำหนักที่ใช้ในการคัดเลือก รอบที่ 3 การรับตรงร่วมกัน (อัพเดทล่าสุด)
ลิงค์ระเบียบการ >> คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม >> คลิกที่นี่
**รอบนี้มี สาขาวิชาแพทยาศาสตร์ ที่รับร่วม กสพท. (ทั่วประเทศ)**