สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศผล TCAS รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้มีประกาศผล ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 2  การรับแบบโควตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต เว็บไซต์ www1.reg.cmu.ac.th หรือ quota.reg.cmu.ac.th