สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศผล TCAS รอบที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่นประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ตรวจร่างกาย และเอกซเรย์ ในการรับบุคคลเข้าศึกษา ม.ขอนแก่น รอบที่ 2 (โควตาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีการศึกษา 2561