สอบเข้ามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง (ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ) ประจำปีการศึกษา 2559

UploadImage
 

       สำหรับผู้ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ระบบรับตรง (ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ) ประจำปีการศึกษา 2559 ทุกสาขาวิชาสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 กำหนดการและสถานที่สอบแจ้งไว้ในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบแล้ว ขอให้ผู้เข้าสอบยึดตามบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบของตนเองเท่านั้น

       ***เฉพาะ 5 สาขาวิชาดังต่อไปนี้ จะต้องเข้าสอบข้อเขียนก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ (กำหนดการสอบแจ้งไว้ในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ)

      1. สาขาวิชาจีนวิทยา (เลือกสอบภาษาจีน) 
      2. สาขาวิชาจีนธุรกิจ (เลือกสอบภาษาจีน) 
      3. สาขาวิชาการสอนจีน (เลือกสอบภาษาจีน)
      4. สาขาวิชาการสอนจีน (เลือกสอบภาษาอังกฤษ) 
      5. สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมจีน (เลือกสอบภาษาจีน)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


สำหรับผู้ที่มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559 ระบบรับตรง (ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ)


ต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

1. สั่งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ ได้ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 
    1.1 สั่งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบได้ที่ : https://reg.mfu.ac.th/wapplicant/login/LoginExamsDirect59
    1.2 สั่งพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบสำหรับสาขาวิชากายภาพบำบัดได้ที่ : https://reg.mfu.ac.th/wapplicant/login/LoginExamsPH59

2. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบฯ ติดรูปถ่ายชุดนักเรียนหรือชุดนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ในบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ มาในวันสอบคัดเลือกด้วย เนื่องจากต้องใช้ในการสแกนบาร์โค้ดเพื่อลงทะเบียนผู้เข้าสอบ

3. สอบคัดเลือก ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย (กำหนดการและสถานที่สอบ ปรากฏตามบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ)

4. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบฯ ต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงในวันสอบด้วย

5. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบฯ นำดินสอ ปากกา และยางลบ มาด้วย


หากมีข้อสงสัย ติดต่อ:
ฝ่ายรับนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
โทรศัพท์ : 053-916103-6 (ในวันและเวลาราชการเท่านั้น)
E-mail : admission@mfu.ac.th
Facebook : ส่วนรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประกาศมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  : รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559  ระบบรับตรง (ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ)

ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ : http://www.admission.mfu.ac.th/…/in…/interview_announce.html

ตรวจสอบรายชื่อสาขาวิชากายภาพบำบัดได้ที่ : http://www.admission.mfu.ac.th/…/in…/interview_announce.html

ผู้ที่มีรายชื่อจะต้องมาสอบสัมภาษณ์ในวันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559 (กำหนดการและสถานที่สอบปรากฏตามบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ)

หมายเหตุ.. ประกาศนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกในสาขาอันดับที่ 1 เท่านั้น (อันดับที่ 2 จะไม่ประกาศรายชื่อ) ดังนั้นหากไม่มีรายชื่อ สามารถตรวจสอบรายชื่อสาขาอันดับที่ 2 ได้อีกที วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2559
(ในวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2559 ด้วยระบบรับตรง (ใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ)  ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.00 น
 

รับตรง

ปฏิทินการดำเนินงาน

ลำดับ
การดำเนินงาน
วัน/เดือน/ปี
1
รับสมัคร (สมัครออนไลน์)

วันที่ 1 ตุลาคม 2558 - วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
เวลา 15.00 น.

2
ประกาศรายชื่อผู้นำส่งเอกสารครบถ้วนและมีคุณสมบัติครบถ้วน วันที่ 14 ธันวาคม 2558
3
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559
4
สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2559
5
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา วันที่ 8 มีนาคม 2559
6
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 8 - 22 มีนาคม 2559
7
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษา วันที่ 29 มีนาคม 2559
8
ยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ วันที่ 26 - 29 เมษายน 2559


เช็กผลทาง http://www.admission.mfu.ac.th/

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) 
ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559: ระบบรับตรง 

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 16.00 น.