สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2561


TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน
มหาวิทยาลัยพะเยา
เปิดรับ : 16 คณะ จำนวน : 2,962 ที่นั่ง
ข้อมูลเพิ่มเติม 
คลิกที่นี่
ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษามหาวิทยาลัยพะเยาเพิ่มเติม คลิกที่นี่