สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ฝากคำถามถึง ทปอ. ในงานแถลงข่าว TCAS รอบที่ 3AdmissionPremium เปิดพื้นที่ให้น้องๆ ได้ฝากคำถามเกี่ยวกับระบบ TCAS รอบที่ 3 ไปยัง ทปอ. ซึ่งเราจะรวบรวมเอาคำถาม และความสงสัยของน้องๆ ไปถาม ทปอ. ในงานแถลงข่าวเกี่ยวกับการดำเนินการคัดเลือกรอบที่ 3 และการดำเนินงาน ที่เกี่ยวข้องกับการคัดเลือกระบบ TCAS ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย กำหนดให้มีการแถลงข่าว ในวันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์อรุณ สรเทศน์ ชั้น ๓ อาคารสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธาน แล้วเตรียมตัวรับชมการถ่ายทอดสดงานแถลงข่าวกันได้ในวันและเวลาดังกล่าว