สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศขอความร่วมมือ จาก ทปอ. เรื่องการสมัคร TCAS รอบที่ 3

AdmissionPremium สัมภาษณ์ ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ เรื่องความขัดข้องของระบบสมัคร TCAS รอบที่ 3 ที่เกิดขึ้น โดยทางที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้ขอความร่วมมือน้องๆ ให้กระจายกันดำเนินการสมัครในวันอื่นๆ เพื่อให้ระบบสามารถรองรับจำนวนผู้สมัครได้อย่างราบรื่น 
"ขณะนี้มีผู้เข้าสมัคร TCAS รอบที่ 3 จำนวนมาก ทำให้ระบบขัดข้อง ทปอ. จึงขอความร่วมมือนักเรียนไม่จำเป็นต้องรีบสมัครตั้งแต่วันแรก เนื่องจากระบบยังเปิดให้สมัครได้ถึง 13 พฤษภาคม 2561 ทั้งการสมัครก่อนหลังไม่มีผลกับการประเมินรับเข้า ขณะนี้ ทปอ. กำลังเร่งปรับแต่งระบบ ให้สามารถรองรับการสมัครที่รวดเร็วขึ้น" ผศ.ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์


หากนักเรียนเข้าสมัครแล้ว ระบบรับสมัครติดขัด ขอความร่วมมืออย่า Refresh ซ้ำบ่อย ๆ เพราะจะยิ่งทำให้ระบบติดขัดมากขึ้น นอกจากนี้ ในวันที่ 10 พ.ค. ตั้งแต่เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป ทปอ. จะเปิดให้ผู้สมัครที่กรอกข้อมูลในส่วนของระบบลงทะเบียนผิดพลาด สามารถแก้ไขข้อมูลได้อีกด้วย