สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ตารางสรุปยอด TCAS'61 ณ วันที่ 16 พฤษถาคม 2561

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)  เผยความคืบหน้าการ การรับสมัครรับตรง TCAS ที่ผ่านมาโดยรอบที่ 1/1 รอบที่ 1/2 และรอบที่ 2 ซึ่งผ่านการเคลียริงเฮาส์ไปแล้ว มีน้องๆ ยืนยันสิทธิ์รวม 125,032 คน จากจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 จำนวนทั้งสิ้น 483,896 คน รายละเอียดดังนี้