สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน วิทยาลัยภาพยนต์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา


TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน วิทยาลัยภาพยนต์ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา (หลักสูตรนานาชาติ)
เปิดรับสมัคร วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
เปิดรับ  : จำนวน 80 ที่นั่ง
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่