สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 3.5 รอบพิเศษเฉพาะ มรภ./มทร.TCAS รอบ 3.5 คืออะไร
การรับสมัคร TCAS รอบที่ 3.5 การรับตรงรอบย่อยที่อยู่ระหว่าง TCAS รอบ 3 และ TCAS รอบ 4 เป็นการคัดเลือกเฉพาะกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งมีหลายมหาวิทยาลัยในสองกลุ่มนี้จะสิ้นสุดการรับแค่รอบ 3 เท่านั้น ไม่มีเปิดรอบ 4 แอดมิชชัน จึงจำเป็นต้องเปิดรอบพิเศษเพื่อให้น้องๆ ได้มีสิทธิ์ในการเข้าเรียนสองกลุ่มมหาวิทยาลัยดังกล่าวด้วย กำหนดการจึงออกมาอยู่ระหว่างรอบ 3 และ รอบ 4 นั่นเอง

อย่างไรก็ตาม ก็ยังมีมหาวิทยาลัยราชภัฏบางแห่ง และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลบางแห่ง ที่เข้าร่วม TCAS รอบ 4 เหมือนเดิม น้องๆ สามารถตรวจสอบได้จากระเบียบการแอดมิชชัน
 
TCAS รอบ 3.5 สมัครยังไง
การรับรอบ 3.5 ไม่ได้อยู่ในการดูแลของ ทปอ. น้องๆ อยากเรียนที่ไหน ก็ต้องไปสมัครสอบที่เว็บไซต์หรือมหาวิทยาลัยนั้นเลย โดยจะเป็นการรับอิสระ ที่มหาวิทยาลัยสามารถกำหนดเกณฑ์คัดเลือกและคัดเลือกได้เองเลย เมื่อประกาศผล ก็ค่อยเข้าสู่กระบวนการเคลียริงเฮาส์เหมือนกับรอบอื่นๆ
 
กำหนดการ

ภายใน พ.ค.61        มรภ. และ มทร. ดำเนินการรับตรงอิสระ
10 มิ.ย.61              มรภ. และ มทร. ส่งรายชื่อมายัง ทปอ.
12-14 มิ.ย.61        Clearing House ของ มรภ. และ มทร.
16 มิ.ย.61             ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์ มรภ. และ มทร.

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
  • สมัคร 27 เม.ย.- 20 พ.ค.61 (สมัครทางเว็บไซต์)
  • เคลียริงเฮาส์ 12-14 มิ.ย.61
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
  • สมัคร 14 - 18 พ.ค.61
  • เคลียริงเฮาส์ 12-14 มิ.ย.61
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
  • สมัคร 23-29 พ.ค.61
  • เคลียริงเฮาส์ 12-14 มิ.ย.61
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  • สมัคร 23-31 พ.ค.61
  • เคลียริงเฮาส์ 12-14 มิ.ย.61
ส่วนสถาบันอื่นๆ ขอให้น้องๆ ติดตามจากหน้าเว็บ มรภ. และ มทร. ที่สนใจ เนื่องจาก ทปอ. ยังไม่มีการแจ้งมาว่ามหาวิทยาลัยไหนบ้างที่เปิดรับรอบ 3.5