สอบเข้ามหาวิทยาลัย

วิธีการแก้ไขข้อมูล การสมัคร TCAS รอบที่ 3ทปอ. ได้เปิดระบบ "แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน" ให้น้องๆ ได้เข้าไปเปลี่ยนแปลง แก้ไขข้อมูลที่ผิดแล้ว โดยเปิดให้แก้ไขเฉพาะข้อมูล ดังต่อไปนี้
- เพศ
- ที่อยู่
- เบอร์โทรศัพท์
- โรงเรียน
- เลขประจำตัวนักเรียน
- วันเกิด
- คะแนนเฉลี่ยสะสม
- ปีการศึกษาที่จบ
- เลขที่นั่งสอบ O-NET
- ปีการศึกษาที่สอบ O-NET
- เลขที่นั่งสอบ GAT-PAT
- เลขที่นั่งสอบ 9 วิชาสามัญ
- ปีที่สอบ 9 วิชาสามัญ
- E-mail
 
แต่การแก้ไข "เลขบัตรประชาชน" และ "ชื่อ-นามสกุล" น้องๆ ต้องส่งสำเนาบัตรประชาชนและเขียนความประสงค์ที่จะแก้ไขข้อมูลมาที่ tcas@cupt.net ส่วนน้องๆ ที่ต้องการแก้ไข คณะ/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย ต้องทำการสมัครใหม่ โดยที่ ทปอ. จะยึดเอาเลขที่ใบสมัครล่าสุดที่ชำระเงินแล้วเป็นข้อมูลการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปที่เว็บไซต์ http://tcas.cupt.net/ แล้วเลือก "ระบบรับสมัครรอบที่ 3"


ขั้นตอนที่ 2 เมื่อเข้าสู่หน้าการสมัคร ให้เลือก "ระบบรับสมัคร"


ขั้นตอนที่ 3 Log in ด้วยเลขบัตรประชาชน และรหัสผ่าน 4-6 หลัก กรณีลืมรหัสผ่าน ติดต่อ ทปอ. ได้เลย


ขั้นตอนที่ 4 เมื่อเข้าสู่ระบบได้ ให้เลือก "แก้ไขข้อมูลลงทะเบียน"


ขั้นตอนที่ 5 แก้ไขข้อมูลที่ลงทะเบียนผิด และเมื่อแก้ไขข้อมูลเสร็จ ให้กดปุ่ม "ยืนยันการแก้ไขข้อมูล" และจะมี pop-up เตือนอีก 2 รอบ "เพื่อยืนยันการแก้ไข" และบอก "แก้ไขข้อมูลเรียบร้อย"
ตรวจสอบข้อมูลที่ถูกแก้ไข ได้ที่ "ค้นหาใบสมัคร/ตรวจสอบการชำระเงิน" 


ใบสมัครเดิม


ใบสมัครใหม่ หลังแก้ไข

เป็นอันเสร็จสิ้นขั้นตอนการแก้ไขข้อมูล อย่างไรก็ตาม ก่อนการนำใบสมัครไปชำระเงิน น้องๆ ควรตรวจสอบความข้อมูลต่างๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ด้วย