สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 3 รับผ่าน กสพ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


เกณฑ์การคัดเลือก TCAS61 รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีการศึกษา 2561
ระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี >>
คลิกที่นี่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ติดอันดับ 4 ม.ไทย จากการจัดอันดับ ม. ชั้นนำของเอเชีย โดย THE
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่