สอบเข้ามหาวิทยาลัย

วันประกาศผล สอบสัมภาษณ์ TCAS รอบที่ 3

เนื่องมาจากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการ TCAS รอบที่ 3 ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงวันสอบสัมภาษณ์ไปด้วย เราได้รวบรวมเอาวันสัมภาษณ์ของมหาวิทยาลัยต่างๆ มาให้น้องๆ ได้ดูกัน ซึ่งในแต่ละคณะเองก็กำหนดวันที่ต่างกันออกไปด้วย น้องๆ สามารถตรวจสอบกำหนดการของแต่ละคณะในมหาวิทยาลัยที่จะไปสอบสัมภาษณ์ได้ที่หน้าเว็บไซต์รับสมัครของมหาวิทยาลัย หรือที่ เว็บไซต์ของ ทปอ. tcas.cupt.net