สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศผลชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กสพท TCAS รอบที่ 3 คะแนนเฉลี่ย คะแนนสูงสุด - ต่ำสุด


 

>> ตรวจสอบรายชื่อ <<สำหรับผู้สมัครที่ประสงค์เลือก กสพท สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ และตรวจสุขภาพ ตรวจสอบได้จาก http://www9.si.mahidol.ac.th/


การเข้าระบบต้องใช้ 
- เลขบัตรประจำตัวประชาชน
- หมายเลขโทรศัพท์ หรือ e-mail 
*ที่ลงทะเบียนไว้

**หากผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกในสถาบันที่เลือกไว้และต้องการยืนยันสิทธิ์ Clearing house กับสถาบันนั้น ขอให้เข้าไปตรวจสอบกำหนดการรายงายตัว สอบสัมภาษณ์ และตรวจร่างกาย ได้ที่ website ของสถาบันที่ได้รับการคัดเลือก เนื่องจากบางสถาบันเริ่มรายงานตัวตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 61
และต้องนำเอกสารที่ยืนยันสิทธิ์ไปด้วย


คะแนนเฉลี่ย คะแแนนสูงสุด - ต่ำสุด