สอบเข้ามหาวิทยาลัย

การรับนักศึกษา TCAS รอบที่ 4 และ 5 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา

แผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประจำปีการศึกษา 2561รอบที่ 4 รอบ Admission
เปิดรับสมัคร ที่เว็บไซต์ทปอ.  : 12-16 มิถุนายน 2561
ชำระเงินค่าสมัคร : 12-17 มิถุนายน 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ :  6 กรกฎาคม 2561
สอบสัมภาษณ์  : 10 กรกฏาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 19 กรกฏาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่

รอบที่ 5 รอบ รับตรงอิสระ (รอประกาศ)
เปิดรับสมัคร  : 1-15 กรกฏาคม 2561
ชำระเงินค่าสมัคร : 1-15 กรกฏาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 18 กรกฏาคม 2561
สอบสัมภาษณ์ : 20 กรกฏาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 24 กรกฎาคม 2561
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่