สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คะแนนต่ำสุด จุฬาฯ TCAS รอบที่ 3 (ที่เกือบเป็นคะแนนเต็ม)

น้องๆ ยื่นรับตรงจุฬาฯ ใน TCAS รอบที่ 3 ได้คะแนนเท่าไหร่กันบ้าง จากกระแสคะแนนเต็มอยู่ที่ 30,000 คะแนน ได้ 20,000 กว่า ไม่ติดรอบ 3 จุฬาฯ ล่าสุด จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดเผยคะแนนต่ำสุด จำแนกตามคณะ/สาขาวิชา ของรอบที่ 3 ทั้งหมด 131 รหัส

คณะสาขาที่มีคะแนนต่ำสุด น้อยที่สุด 8,634.90 ได้แก่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
และคณะสาขาที่มีคะแนนต่ำสุด มากที่สุดถึง 28,750.00 คือคณะจิตวิทยา รูปแบบที่ 3


และมีคณะอื่นๆ อีกมากมายที่คะแนนสูงมาก เช่น
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการปกครอง คะแนนต่ำสุด 26,795 คะแนน
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาความสัมพันธิ์ระหว่างประเทศ คะแนนต่ำสุด 28,140 คะแนน
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา คะแนนต่ำสุด 26,210 คะแนน
คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คะแนนต่ำสุด 26,680 คะแนน
คณะนิเทศศาสตร์ พื้นฐานศิลปศาสตร์ คะแนนต่ำสุด 26,860 คะแนน
เป็นต้น

คณะ สาขาอื่นๆ ดาวน์โหลดเอกสาร >> ไฟล์แนบ