สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ระเบียบการ TCAS รอบที่ 4 (Admission)มาแล้วสำหรับสิ่งที่น้องๆ รอคอยกัน กับระเบียบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา TCAS รอบที่ 4 (Admission) ประจำปีการศึกษา 2561 โดมมี สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่รับนักศึกษา 31 สถาบัน สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่ร่วมรับในสังกัดหน่วยงานอื่น 4 สถาบัน และสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในกำกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 27 สถาบัน รวมเป็น 62 สถาบัน เปิดรับรวม 3,303 รหัส จำนวนรับ 83,953 คน

ดาวน์โหลดระเบียบการ (08/06/ 2561 :14.00 น.) >> ไฟล์แนบ
ดาวน์โหลดใบแทรก >> ไฟล์แนบความเปลี่ยนแปลงจาก