สอบเข้ามหาวิทยาลัย

AdmissionPremium เปิดผลโหวตใครเลือก TCAS รอบที่ 3 ใครบ้างไปต่อรอบที่ 4
การเปลี่ยนแปลงระบบรับเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา จากระบบเดิมที่แต่ละสถาบันอุดมศึกษาเปิดรับนิสิต นักศึกษากันเองในรอบรับตรง และโควตา จากนั้นถึงจะใช้ระบบกลาง (Admission) เพิ่มเติมที่นั่งในคณะ สาขาให้เต็ม กลายมาเป็นระบบ TCAS ที่เริ่มใช้ในปีการศึกษานี้เป็นครั้งแรก ระบบนี้จะรวมเอาการสอบที่เคยเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาที่นักเรียนกำลังศึกษาอยู่ มาไว้ช่วงท้ายของการศึกษาครั้งเดี๋ยว และไม่อนุญาตให้สถาบันอุดมศึกษาจัดสอบเองในระหว่างช่วงเวลาของภาคเรียน รวมเอาการรับเข้าศึกษาของสถาบันต่างๆ มาไว้ที่เดียวกัน ทั้งยังเพิ่มการจัดการ 1 คน 1 สิทธิ์ (Clearing House) เข้าไปด้วย ภายใต้การกำกับดูแลของที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.)
 
 


ในตอนนี้เริ่มเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ TCAS รอบที่ 3 เหลือเพียงการ Clearing House รอบที่ 2 และเป็นช่วงเวลาเริ่มต้น TCAS รอบที่ 4 จากการออกระเบียบการรับสมัคร เว็บไซต์ข่าวด้านการศึกษา AdmissionPremium จึงได้ทำการสำรวจนักเรียน ที่ติดตามข่าวสารจาก Social Media และเว็บไซต์ของ AdmissionPremium ว่ามีใครบ้างที่ยืนยันจะเอา TCAS รอบที่ 3 และ ใครจะไปต่อใน TCAS รอบที่ 4
จากผลสำรวจผ่าน Titter ของ AdmissionPremium (@AdmissionP) ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2561 เวลา 12.55 น. ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เวลา 10.50 น. มีผู้ร่วมโหวต 1,658 คน พบว่า ร้อยละ 39 ของผู้ใช้งาน สอบติดใน TCAS รอบที่ 3 และเลือกยืนยันสิทธ์ใน Clearing House เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะสาขาที่ติด ส่วนอีกเกินครึ่ง หรือร้อยละ 61 ของผู้ใช้งาน ยังขอไปสู้ต่อใน TCAS รอบที่ 4


ข้อมูลสรุปสถิติ TCAS รอบที่ 3 จาก ทปอ. ระบุว่า มีจำนวนผู้สมัครในรอบ 3/1 ทั้งหมด 106,495 คน และมีจำนวนนักเรียนทีได้อย่างน้อย 1 ที่นั่ง 69,968 คน ในที่นี้ยืนยันสิทธิ์ Clearing House แล้วเพียง 51,626 คน คือเพียงไม่ถึงครึ่งหนึ่งของจำนวนผู้สมัครในตอนแรก


นอกจากนี้ใน TCAS รอบที่ 4 การรับแบบ Admission ประจำปีการศึกษา 2561 ที่กำลังจะเปิดรับสมัครในวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2561 ผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. ยังมีสถาบันอุดมศึกษาทั้งรัฐ และเอกชนเปิดรับอีกมากถึง 62 สถาบัน รวมเปิดรับนักศึกษาจากการคัดเลือกผ่าน ทปอ. รวม 3,300 คณะ/ สาขาวิชา และรับนักศึกษาได้จำนวน 83,753 คน จากตัวเลขเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่ายังมีนักเรียนอีกจำนวนมากที่ยังตกค้าง ไม่มีที่เรียนในสถาบันอุดมศึกษาใดๆ และยังต้องการที่นั่งใน TCAS รอบที่ 4 อยู่อีกจำนวนมาก แม้จะใกล้ถึงช่วงเวลาของการเปิดภาคการศึกษาใหม่ของสถาบันอุดมศึกษากันแล้วก็ตาม