สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สรุปสถิติ TCAS รอบที่ 3 และจำนวนผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ TCAS

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) รายงานผลการสมัครคัดเลือก เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS รอบที่ 3 ประเภทรับตรงร่วมกัน โดยสามารถสรุปสถิติต่างๆ ได้ดังนี้
มหาวิทยาลัยกำหนดรับนักศึกษา จำนวน 100,334 ที่นั่ง
จำนวนผู้สมัคร 106,495 คน
มีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก 80,554 คน
ยืนยันสิทธิ์ 58,075 คน
ไม่ยืนยันสิทธิ์จำนวน 22,479 คน แบ่งเป็น

“สละสิทธิ์”  หรือ  “ไม่เลือกสาขาวิชาที่ได้รับสิทธิ์ 12,557 คน  
“ ไม่เข้าทำการใดๆ ในระบบ”  9,922 คน จาก
ข้อมูลล่าสุดมีจำนวนผู้มีสิทธิ์ศึกษาในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS ไปแล้วกว่า 183,107 คน
 
อย่างไรก็ตาม ทปอ.กำหนดเปิดรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาผ่านระบบ TCAS  รอบที่ 4 ประเภทการรับสมัคร Admission  ระหว่างวันที่ 12 – 16 มิถุนายน 2561 ที่จะถึงนี้   เกณฑ์และรายละเอียดการรับสมัครเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด โดยนักเรียนสามารถเข้าไปสมัครได้ผ่านระบบออนไลน์ tcas.cupt.net/