สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สถาบันกันตนาเปิดรับตรง 40 ที่นั่ง 3 สาขา คณะศิลปกรรมศาสตร์ เข้าเรียนได้เลยสิงหาคมนี้

     ในขณะที่นักเรียนและผู้ปกครองหลาย ๆ คน กำลังรอลุ้นกับผลการสอบเพื่อเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษา ตามที่ตั้งใจไว้นั้น ยังมีอีกทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสาหรับการเรียนรู้ยุคไทยแลนด์ 4.0 คือ “การศึกษาเฉพาะทาง” ซึ่งตรงกับแนวทางการศึกษายุคใหม่ของโลกปัจจุบันที่เน้นความรู้ในเชิงลึกเฉพาะด้าน เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่มี ความสามารถในด้านนั้นๆ อย่างเต็มที่

     สถาบันกันตนา คือสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปิดรับตรง โดยนักเรียนไม่ต้องใช้คะแนนสอบ GAT-PAT หรือ โอเน็ต (O-NET) แต่สอบตรงกับทางสถาบันกันตนาในวิชาภาษาอังกฤษและวิชาความถนัดเฉพาะทางด้าน ความคิดสร้างสรรค์ โดยการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการฝึกฝนและเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัติใน สภาพแวดล้อมการทางานจริง ภายใต้ความร่วมมือของสถานประกอบการและนักวิชาชีพ ที่เป็นตัวจริงในงานด้าน โทรทัศน์ ภาพยนตร์ และแอนิเมชัน

     ขณะนี้ สถาบันกันตนา เปิดรับนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต การผลิตภาพยนตร์ การผลิตแอนิเมชัน และการผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อการ สื่อสารข้ามสื่อ ที่มุ่งเน้นให้เป็นมืออาชีพในวงการผลิตสื่อบันเทิง

  • -  สมัครตั้งแต่วันนี้ 4 ก.ค.2561

  • -  สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ 7 ก.ค.2561

  • -  ประกาศผล 9 ก.ค.2561

    ผู้สนใจสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.kantana.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 098-556-4151 Line ID : Kantanainstitute และ Facebook : Kantana Institute