สอบเข้ามหาวิทยาลัย

เพิ่มจำนวนรับ!! TCAS รอบ 4 Admission คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ข่าวดีสำหลับน้องๆ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประกาศเพิ่มจำนวนรับในคัอเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อผ่านระบบ TCAS รอบที่ 4 การรับแบบ Admission เพิ่มอีกจำนวน 60 ที่นั่ง


ข่าวจาก : Medtech Psu