สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ เพิ่มจำนวนรับรอบ Admission คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกประกาศขอเพิ่มจำนวนรับในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 TCAS รอบที่ 4 ฉับบที่ 3 เพิ่มจำนวนรับของคณะสาธารณสุขศาสตร์ รายละเอียดดังนี้