สอบเข้ามหาวิทยาลัย

รู้หรือไม่ ? ธุรกิจตลาดไมซ์ เกี่ยวข้องกับอะไร ม.ศิลปากร จัดหนักฝึกอบรมจำนวน 30 ชั่วโมง กับ 4 พันธมิตรยักษ์ใหญ่

     มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกับ อิมแพ็ค โซเด็กซ์โซ่ และ กลุ่มโรงแรมโนโวเทลและไอบิส อิมแพ็ค จัดหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะกิจ  ผนึกความแข็งแกร่งด้านบุคลากรรองรับธุรกิจตลาดไมซ์
 
     มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ร่วมกับ อิมแพ็ค บริษัท โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย และกลุ่มโรงแรมโนโวเทลและไอบิส กรุงเทพ อิมแพ็ค  จัดหลักสูตรฝึกอบรมพิเศษเฉพาะกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อผนึกความแข็งแกร่งและเพิ่มศักยภาพให้กับบุคลากรให้กับทั้ง 4 พันธมิตร  และรองรับการเติบโตธุรกิจตลาดไมซ์ในประเทศไทย  รวมทั้ง เพื่อเป็นการประสานความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นระหว่างองค์กรยิ่งขึ้น โดยหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะกิจนี้ ได้กำหนดให้มีเวลาฝึกอบรมจำนวน 30 ชั่วโมง     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย สุทธะนันท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยศิลปากรมีพันธกิจในการรับใช้ประเทศชาติโดยการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถสูงในหลากหลายสาขาเพราะเราเชื่อว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน  นอกจากมหาวิทยาลัยศิลปากรจะผลิตหลักสูตรต่างๆให้แก่นักศึกษาที่เรียนเต็มเวลาแล้ว เรายังมีพันธกิจที่สำคัญอีกพันธกิจหนึ่ง นั่นก็คือการให้บริการวิชาการแก่บุคคลภายนอกเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมและของประเทศชาติ และในวันนี้ มหาวิทยาลัยศิลปากรมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นหนึ่งในคณะของมหาวิทยาลัย มีความร่วมมือทางวิชาการกับภาคธุรกิจชั้นนำของประเทศ ได้แก่ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด บริษัท โซเด็กซ์โซ่ ซัพพอร์ท เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด และ โรงแรมโนโวเทล แอนด์ ไอบิส อิมแพ็คฯ  ความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้จะเป็นการจัดอบรมระยะสั้นซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากรให้แก่หลากหลายแผนกของกลุ่มธุรกิจบริการ ซึ่งคาดว่าเราจะสามารถเริ่มดำเนินการโครงการแรกภายใต้ความร่วมร่วมมือครั้งนี้ในเดือนมิถุนายนนี้ และอีกหลากหลายโครงการในอนาคตอันใกล้นี้ เรารู้สึกยินดีกับความร่วมมือกับภาคธุรกิจในครั้งนี้ที่จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่าย”

      นายพอลล์ กาญจนพาสน์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ “อิมแพ็ค” กล่าวว่า “ในฐานะที่ อิมแพ็ค เป็นผู้นำด้านศูนย์แสดงสินค้า นิทรรศการ และการประชุมชั้นนำอันดับ 1 ของประเทศไทย ที่มุ่งเน้นการมอบความความสำเร็จและความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าอย่างสูงสุด รวมทั้ง มีเป้าหมายการในการเป็น 1 ใน 5 อันดับชั้นนำของสถานที่จัดงานในภูมิภาคเอเชีย ดังนั้น การมีบุคลกรที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญพร้อมปฏิบัติงานในทุกๆ ด้าน ย่อมเป็นสิ่งที่องค์กรและลูกค้าปรารถนา ผมจึงรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่ได้มีพันธมิตรระดับประเทศและนานาชาติ คือ มหาวิทยาลัยศิลปากร บริษัท โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย และ กลุ่มโรงแรมโนโวเทลและไอบิส กรุงเทพ อิมแพ็ค มาร่วมกันจัดหลักสูตรพิเศษให้กับพนักงานของเรา รวมทั้ง จะได้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเรียนรู้จากหลักสูตรพิเศษและจากประสบการณ์จริง มาพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้ดียิ่งขึ้น โดย อิมแพ็ค จะอำนวยความสะดวกด้านสถานที่ และอุปกรณ์สำหรับจัดฝึกอบรม ส่งบุคลากรที่เชี่ยวชาญในและมีประสบการณ์ในด้านที่เกี่ยวข้องในแต่ละหลักสูตรร่วมเป็นวิทยากร รวมทั้งจะจัดพนักงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรด้วยเช่นกัน ” นายพอลล์ กล่าว     มร.  อาร์โนด์ เบียเลคกิ   ประธานบริหาร โซเด็กซ์โซ่ ประเทศไทย บริษัท โซเด็กซ์โซ่ (ประเทศไทย) จำกัด  กล่าวว่า “ โซเด็กซ์โซ่ เป็นผู้ให้บริการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยการบริหารจัดการแบบครบวงจรชั้นนำระดับโลก จากประเทศฝรั่งเศส มีบุคลากรให้บริการในหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทยกว่า 4,000 คน อาทิ ด้านการจัดการอาคาร การดูแลและซ่อมบำรุง  รักษาความปลอดภัย ดูแลทำความสะอาด รวมทั้งด้านโภชนการ  ดังนั้น การเข้าร่วมในข้อตกลงหลักสูตรฝึกอบรมพิเศษเฉพาะกิจในครั้งนี้  จะช่วยส่งเสริมให้พนักงานของเรามีความรู้และสามารถเพิ่มทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดย บริษัทมีความยินดีจัดพนักงานเข้ารับการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรอีกด้วย”  

     มร. เฟรเซอร์ แมคเคนซี่ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มโรงแรมโนโวเทลและไอบิส กรุงเทพ อิมแพ็ค  กล่าวว่า  "การร่วมมือสำหรับฝึกอบรมวิชาชีพในครั้งนี้นับเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการเติบโตในอนาคตและการเป็นผู้นำการโรงแรมในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย  ผมรู้สึกยินดีที่ได้ร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทยอย่าง มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่เป็นสถาบันที่รวบรวมองค์ความรู้และผู้เชี่ยวชาญด้านการโรงแรม ร่วมกับองค์กรที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเติบโตได้อย่างสง่างามอย่าง ศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ศูนย์ฯ ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย”


 
เกี่ยวกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร (SUIC)

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ. 2546 ได้จัดการเรียนการสอนหลักสูตรนานาชาติในด้าน  “ศิลปะและการออกแบบ” และ “ธุรกิจกับการบริการ” โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงต่างๆของโลก บัณฑิตที่จบจาก SUIC จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านทฤษฎีควบคู่ไปกับทักษะด้านการปฏิบัติ จึงทำให้บัณฑิตพร้อมทำงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ และได้รับการยอมรับจากภาคอุตสาหกรรมและผู้ใช้บัณฑิตมาโดยตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี