สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงTCAS61 รอบที่ 5 รับตรงร่วมกัน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ปีการศึกษา 2561

กำหนดการรับสมัครใหม่ :  5-9 กรกฎาคม 2561 (เดิม 18 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2561)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก  :  11 กรกฎาคม 2561
การสอบคัดเลือก :   14 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา  : 17 กรกฎาคม 2561

สาขาที่เปิดรับสมัคร
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่