สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 การรับตรงร่วมกัน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 5 การรับตรงอิสระ)วิทยาเขตชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร
เปิดรับสมัคร 3 คณะ
จำนวน 315 คน
เปิดรับสมัคร 2 - 15 ก.ค. 2561
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 
สถาปัตยกรรมศาสตร์
จำนวน 5 คน
เปิดรับสมัคร 2-15 ก.ค. 2561
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่  
 

International College
เปิดรับสมัคร 2 สาขา
จำนวน 35 ที่นั่ง
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ
สาขาการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 20 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่
สาขาวิศวกรรมการบินและนักพานิชย์ จำนวน 40 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่
 
ศิลปศาสตร์
สาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 10 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่
เปิดรับสมัคร วันนี้ – 14 ก.ค. 2561
สาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ จำนวน 60 คน
เปิดรับสมัคร วันที่ 2-14 ก.ค. 2561
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่