สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 5 การรับตรงอิสระ)

เปิดรับ : 54 สาขา จำนวน : 497 ที่นั่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่