สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ม.ราชภัฏกาญจนบุรี

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 5 การรับตรงอิสระ)จำนวนรับทั้งหมด
1,341

ปฏิทินในการรับสมัคร


คุณสมบัติผู้สมัคร


คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร


ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม  คลิกที่นี่