สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ม.ราชภัฏนครปฐม

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 5 การรับตรงอิสระ)


เปิดรับสมัคร : 25 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ : 20 กรกฎาคม 2561
ประกาศผลการสอบคัดเลือก : 26 กรกฎาคม 2561

คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร


หมายเหตุ

ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่