สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ม.ราชภัฏยะลา

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 5 การรับตรงอิสระ)

เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2561

จำนวนที่เปิดรับสมัคร
954 ที่นั่ง


คณะสาขาที่เปิดรับสมัคร

รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่