สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ม.ศิลปากรการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากร
ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 5 การรับตรงอิสระ)คณะวิทยาศาสตร์

เปิดรับสมัคร : 16 - 26 กรกฎาคม 2561

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 7 สิงหาคม 2561 

จำนวนรับเกณฑ์การคัดเลือก

ระเบียบการเพิ่มเติมคณะวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่
คณะวิทยาการจัดการ


เปิดรับสมัคร : 19 - 25 กรกฎาคม 2561 (สมัครด้วยตัวเองที่คณะ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 1 สิงหาคม  2561 
สอบสัมภาษณ์ : 3 สิงหาคม   2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 6 สิงหาคม 2561 เกณฑ์การคัดเลือก

ระเบียบการเพิ่มเติมคณะวิทยาการจัดการ คลิกที่นี่


คณะดุริยางคศาสตร์

เปิดรับสมัคร : 16 - 26 กรกฎาคม 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 31 กรกฎาคม  2561 
วันสอบพร้อมสัมภาษณ์ : 4 - 5 สิงหาคม   2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 7 สิงหาคม 2561 


ระเบียบการเพิ่มเติมคณะดุริยางคศาสตร์ คลิกที่นี่

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร

เปิดรับสมัคร : 16 - 26 กรกฎาคม 2561 (ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง/ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 1 สิงหาคม  2561 
สอบสัมภาษณ์ : 4 สิงหาคม   2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 6 สิงหาคม 2561 


จำนวนรับ  40 คน 
สาขาสัตวศาสตร์ 10 คน 
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช  10 คน 
สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืชสัตว์น้ำ  10 คน 
สาขาธุรกิจการเกษตร  10 คน 

ระเบียบการเพิ่มเติมคณะสัตวศาสตร์ฯ คลิกที่นี่