สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ม.ทักษิณ

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ
ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 5 การรับตรงอิสระ)

เปิดรับ : 39 สาขา จำนวน : 616 ที่นั่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่