สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 5 การรับตรงอิสระ)

เปิดรับ : 76 สาขา จำนวน : 2,383 ที่นั่ง

ข้อมูลเพิ่มเติม : คลิกที่นี่