สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏสวนสุนันทา


การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 5 การรับตรงอิสระ)


ปฏิทินการรับสมัคร


สาขาที่เปิดรับสมัคร


รายละเอียดเพิ่มเติม  คลิกที่นี่