สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 วิทยาลัยการภาพยนตร์ฯ (หลักสูตรนานาชาติ) ม.ราชภัฏสวนสุนันทา


วิทยาลัยการภาพยนตร์ ศิลปะการแสดงและสื่อใหม่ (SISA) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบรับตรง) รอบพิเศษ!!!การรับสมัคร
นักเรียนไทย : 14 - 29 ก.ค. 61
นักเรียนต่างชาติ : 14 ก.ค. - 4 ส.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
นักเรียนไทย : 30 ก.ค. 61
นักเรียนต่างชาติ : 5  ส.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
นักเรียนไทย : 31 ก.ค. 61

นักเรียนต่างชาติ : 6  ส.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
นักเรียนไทย : 31 ก.ค. 61

นักเรียนต่างชาติ : 7  ส.ค. 61

สาขาที่เปิดรับสมัคร
สาขาการสร้างภาพยนตร์
- การสร้างภาพยนตร์ (Film Production)
- ศิลปะการแสดงประยุกต์ ( Applied Performing Art)
สาขาการสร้างสรรค์และสื่อดิจิทัล
- การออกแบบดิจิทัล ( Digital Design)
- การตลาดดิจิทัล( Digital Marketing
*สอบไม่ติด สัมภาษณ์ไม่ผ่าน เด็กซิ่ว สามารถสมัครได้เลย


ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่