สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ม.สงขลานครินทร์


วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน ม.สงขลานครินทร์ รอบที่ 5
สาขาวิชาวิศวกรรมและเทคโนโลยียาง (หลักสูตรนานาชาติ)


คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 (แผนการเรียนวิทย์ - คณิต) หรือเทียบเท่า
- GPAX 6 เทอม ไม่ต่ำกว่า 2.50
- GPA ในกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ 6 ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า 2.50
- มีผลการสอบระดับนานาชาติ (ONET หรือ GAT/PAT หรือ 9 วิชาสามัญ) หรือผลการทดสอบมาตรฐานในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
    

เกณฑ์การพิจารณา

- ผลคะแนนการสอบระดับนานาชาติ (ONET หรือ GAT/PAT หรือ 9 วิชาสามัญ) หรือผลการทดสอบมาตรฐานในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ
- สอบสัมภาษณ์


การสมัคร

- สมัครผ่านเว็บไซต์
- สมัครโดยตรง ณ ที่ทำการโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) ชั้น 9 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่


กำหนดการ

รับสมัคร : 4-18 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์: 23 ก.ค. 61
สอบสัมภาษณ์: 25 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา: 26 ก.ค. 61


ระเบียบการ : คลิกที่นี่