สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 5 การรับตรงอิสระ)


ปฏิทินการรับสมัคร


คณะ / สาขาที่เปิดรับสมัครคุณสมบัติในการสมัครจำนวนที่เปิดรับสมัคร
อาจมีการเปลี่ยนแปลงและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

ระเบียบการเพิ่มเติม  คลิกที่นี่