สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ม.ธรรมศาสตร์


การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

กำหนดการรับสมัคร
เปิดรับสมัคร :  5 - 11 ก.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์  : 15 ก.ค. 2561
สอบสัมภาษณ์ : 16 / 17 ก.ค. 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษา : 20 ก.ค. 2561

 

 


 ระเบียบการรับสมัครเพิ่มเติม  คลิกที่นี่

คุณสมบัติเฉพาะสายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คลิกที่นี่

คุณสมบัติเฉพาะสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสุขศาสตร์ คลิกที่นี่