สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ (PBIC) ม.ธรรมศาสตร์TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ  วิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์  (PBIC) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.)

เปิดรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า

จำนวน 3 หลักสูตร
- จีนศึกษา
- อินเดียศึกษา
- ไทยศึกษา

โดยผู้เรียนจะได้ศึกษาด้าน รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และศิลปศาสตร์
เพื่อสร้างบัณฑิตที่มีความพร้อมด้านการปกครอง การค้าระหว่างประเทศ ฯลฯ

สมัครได้ระหว่างวันที่ 5 – 11 กรกฎาคม 2561

ตรวจสอบคุณสมบัติ  คลิกที่นี่