สอบเข้ามหาวิทยาลัย

สรุป TCAS 62 จากแถลงข่าว ทปอ.
1.ลดระยะเวลาของการคัดเลือกให้สั้นลงจาก 10 เดือน ระหว่างเดือน ตุลาคม - กรกฏาคม เหลือเพียง 4 เดือน ระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม 
2. รอบ 3 การรับตรงร่วมกัน ให้เปลี่ยนจาก 4 ตัวเลือกที่ไม่มีลำดับ เป็น 4 ตัวเลือกที่มีลำดับ และประกาศผลเพียงสิทธิ์เดียวเท่านั้น เช่นเดียวกับรอบ 4 Admission
3. สาขาวิชาที่เคยรวมกลุ่มในตัวเลือกของ กสพท จะถูกนับเป็นตัวเลือกหนึ่ง เหมือนกับสาขาวิชาที่อยู่นอกกลุ่ม กสพท 
4. เมื่อมีการยืนยันสิทธ์แล้ว การสละสิทธิ์เพื่อสมัครและยืนยันสิทธิ์ในรอบต่อไปทำได้เพียงหนึ่งครั้ง เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิ์ของผู้อื่น


 
 
โมเดลต้นแบบ TCAS’62
ก่อนประชาพิจารณ์ (ณ วันที่ 6 ก.ค. 2561)