สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ


การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบ 5 การรับตรงอิสระ)


เปิดรับสมัคร
10-15 กรกฎาคม 2561


คุณสมบัติของผู้สมัคร
คณะ / สาขาที่เปิดรับสมัคร


ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่