สอบเข้ามหาวิทยาลัย

การสมัคร TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

มีคำถามมาจากน้องๆ หลายคน ที่กำลังสงสัย และตั้งคำถามกับการรับสมัคร TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ ว่าเมื่อเราไปสมัครไว้หลายมหาวิทยาลัย จะติดได้กี่ที่ แล้วถ้าติดสาขาที่ยังไม่ได้อยากเรียนที่สุด จะตัดสิทธิ์สาขาที่อยากเรียนมากกว่าซึ่งยังไม่ประกาศผลหรือไม่


 
ทีมงาน AdmissionPremium จึงได้ส่งคำถามเหล่านี้ของน้องๆ ไปยังที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ได้คำตอบว่า เนื่องจากเป็นการรับตรงอิสระ ที่มหาวิทยาลัยดำเนินการคัดเลือกเอง ทำให้น้องๆ มีโอกาสที่จะติดได้ในทุกมหาวิทยาลัยที่สมัคร หากมีคุณสมบัติตรงตามที่คณะ สาขา มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ โดยที่จะไม่มีการตัดสิทธิ์ของ คณะ สาขา มหาวิทยาลัยอื่นๆ ในรอบเดียวกัน (ไม่มีเคลียริ่งเฮาส์)