สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ 3 วิธีการคัดเลือก คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 โครงการ

เปิดรับสมัคร : 16 - 23 กรกฎาคม 2561 (สมัครทางไปรษณีย์)
เปิดรับสมัคร : 16 - 26 กรกฎาคม 2561 (สมัครด้วยตัวเองที่คณะ)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 1 สิงหาคม  2561 
สอบสัมภาษณ์ : 4 สิงหาคม   2561
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก : 8 -12 สิงหาคม 2561 

รายละเอียดการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รอบที่ 5 รับตรงอิสระ 
วิธีดำเนินการคัดเลือก มี 3 วิธี ประกอบด้วย 
วิธีที่ 1 : ใช้คะแนนสอบ
วิธีที่ 2 : รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร
วิธีที่ 3 : ใช้แฟ้มผลงาน/สอบสัมภาษณ์ทางวิชาการ
ระเบียบการเพิ่มเติมคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ คลิกที่นี่