สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 1 โครงการค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากรหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ม.ศิลปากร ปีการศึกษา 2562


TCAS รอบที่ 1 โควตารับนักศึกษาเพิ่มพิเศษ (รับผ่านค่ายอัจฉริยภาพวิศวศิลปากร)
โครงการค่ายอัฉริยภาพวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และระบบคอมพิวเตอร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์เปิดรับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้ - 1 ส.ค. 2561 
ประกาศรายชื่อ : 10 ส.ค. 2561 
กิจกรรมเข้าค่าย : 18 ส.ค. 2561
ทาง www.eng.su.ac.th
สามารถสมัครได้ที่
คลิกที่นี่

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.เป็นผู้กำลังจะศึกษาในระดับชั้น ม. 6 ปีการศึกษา 2561 
-สาย วิทย์-คณิต
-คะแนนเฉลี่ยชั้น ม.5 (4เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50
2.จบการศึกษาระดับชั้น ม.6 
-สาย วิทย์-คณิต
-คะแนนเฉลี่ยชั้น ม.6 (6เทอม) ไม่น้อยกว่า 2.50


 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่