สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ การแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล


TCAS รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


จำนวนรับ
13 คน


รับสมัคร : 26-20 ก.ค. 61 (ยื่นสมัครด้วยตนเอง) 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์  : 23 ก.ค. 61
สัมภาษณ์และตรวจร่างกาย :  24 ก.ค. 61
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  : 26 ก.ค. 61คุณสมบัติของผู้สมัคร 
1.คะแนนรวม GPAX , O-NET (รหัส01-05) , GAT(รหัส85)  , PAT2 (รหัส72) ที่สอบในการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 และคำนวณตามเกณฑ์ สอท. กำหนด สำหรับสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์แล้วได้ไม่ต่ำกว่า 16,500 คะแนน
2.ไม่เป็นผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2561 ในสถาบันอุดมศึกษาใดๆ
3.ไม่เป็นผู้ที่กำลังศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ในมหาวิทยาลัยอื่น เว้นแต่ได้ลาออกจากการศึกษาก่อนวันที่ 19 ก.ค. 2561
4.สุขภาพร่างกายและจิตใจไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน


ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่