สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปิดรับสมัครนักศึกษาในระบบ 
TCAS รอบที่ 5
 โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561


เปิดรับสมัคร : วันนี้ - 20 ก.ค. 61
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ : 21 ก.ค. 61
สอบสัมภาษณ์ : 23-24  ก.ค. 61 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา : 25 ก.ค. 61

จำนวนรับ 
50 คน
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่