สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5/2 การรับตรงอิสระ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
TCAS รอบที่ 5/2 การรับตรงอิสระ หลักสูตรนวัตกรรมทางวิศวกรรมเทคโนโลยียานยนต์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

เปิดรับสมัคร : 17-24 ก.ค. 61

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ :  25 ก.ค. 61
สอบสัมภาษณ์ :  26 ก.ค. 61 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา  :  26 ก.ค. 61


จำนวนรับ
45 คน 

คุณสมบัติ
1.กำลังศึกษา หรือ สำเร็จการศึกษาชั้น ม.6 
2.สาย วิทย์-คณิต 
3.ปวช.ช่างอุตสาหกรรม
4.เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า  2.50 

ข้อมูลเพิ่มเติม คลิกที่นี่