สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 5/2 การรับตรงอิสระ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์TCAS รอบที่ 5/2 การรับตรงอิสระ คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
คณะ / สาขาที่เปิดรับสมัคร


เกรดเฉลี่ย
   2.00 


แผนการเรียน
วิทย์-คณิต
รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่