สอบเข้ามหาวิทยาลัย

TCAS รอบที่ 2 รับตรง ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา (ภาคพิเศษ)


การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา 2561 ปฏิทินในการรับสมัคร 


 คณะ/สาขาวิชาที่เปิด และจำนวนรับ
ชั้นปีที่ 1 เรียนวันจันทร์ อังคาร พุธ และวันอาทิตย์
 ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป เรียนเฉพาะวันอาทิตย์ วันเดียว
สำหรับผู้ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนฤดูร้อน ตารางเรียนกำหนดให้เรียนวันจันทร์-ศุกร์ และเสาร์-อาทิตย์
ระเบียบการเพิ่มเติม คลิกที่นี่