สอบเข้ามหาวิทยาลัย

คณะแพทย์ศาสตร์ มช.Grand Openingศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

 

        คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ฤกษ์เปิดอาคาร “ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ” Geriatric Medical Center (GMC) อย่างเป็นทางการ พร้อมให้บริการดูแลสุขภาพ รักษาพยาบาลผู้ป่วยสูงวัยและผู้ป่วยทั่วไปแบบครบวงจร มาตรฐานระดับสากล ทันสมัยที่สุดในภาคเหนือองคมนตรีศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัยให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด

       ศ.คลินิก นพ.วัฒนา นาวาเจริญ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช .กล่าวว่า “คณะแพทยศาสตร์    มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงการเพิ่มขึ้นของประชากรผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งมีผลกระทบต่อการดูแลสุขภาพรวมทั้งด้านเศรษฐกิจ และสังคมของผู้สูงอายุ จึงดำเนินการก่อสร้างอาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้นโดยเมื่อวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2555 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอาคารต้นแบบด้านการบริการสุขภาพและเป็นมิตรกับผู้สูงวัยแบบครบวงจร  มีความทันสมัยในการผสมผสานการดูแลผู้สูงอายุ ที่มีความต้องการการดูแลรักษาจากโรงพยาบาล เข้าถึงการบริการได้โดยสะดวก และได้มาตรฐานระดับสากลพิธีเปิดอาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ได้จัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.39น. โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิด”

      ก่อสร้างบนที่ดินที่ได้รับบริจาคจากคุณแม่กิมฮ้อ นิมมานเหมินท์ ตั้งอยู่เลขที่ 170 หมู่ 6 ถนนเชียงใหม่-ฮอด ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ ๕ ไร่ ๓๐ งาน ๖๖ ตาราง เดิมที่ได้อุทิศที่ดินให้สามคมปราบวัณโรคเชียงใหม่เพื่อเป็นสถานพักฟื้นผู้ป่วยวัณโรค ต่อมาได้โอนกรรมสิทธิ์ให้แก่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เพื่อใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม โดยมีเงื่อนไขว่าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ต้องอนุญาตให้สมาคมปราบวัณโรคดำเนินการต่อไปจนกว่าจะเลิกกิจการ ต่อมาเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2527 จึงได้มีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

       คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช .กล่าวต่อว่า “อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุนี้ ก่อสร้างโดยบริษัท วี สถาปัตย์ จำกัด ควบคุมงานโดย บริษัท หนึ่งบวกหนึ่งซินเนอร์จี จำกัด  เป็นอาคารขนาด 7 ชั้น มีพื้นที่ใช้สอย 9,000 ตารางเมตร ใช้งบประมาณเงินรายได้โรงพยาบาลในการก่อสร้าง จำนวน 200 ล้านบาท และงบประมาณตกแต่งภายในติดตั้งบันไดเลื่อน ลิฟท์ และจัดหาครุภัณฑ์ประจำอาคารจำนวน49,950,000 บาทใช้เวลาในการก่อสร้างอาคารทั้งหมด 600 วัน”

        อาคารศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุเปิดให้บริการระหว่าง เวลา 08.00-20.00น.ทุกวัน ทั้งผู้ป่วยสูงวัยและผู้ป่วยทั่วไปทั้งแผนกผู้ป่วยนอก และแผนกผู้ป่วยใน ได้แก่ การตรวจสุขภาพประจำปี ,คลินิกอายุรกรรมทั่วไปและอายุรกรรมเฉพาะทาง ,คลินิกวัยทอง ,คลินิกจิตเวชผู้สูงอายุ ,ศูนย์กายภาพบำบัด ,ศูนย์กระดูกและข้อ รวมทั้งให้คำปรึกษาการผ่าตัดนอกเวลาโดยมีอัตราค่าบริการเดียวกันกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ผู้ที่ใช้สิทธิเบิกตรงและข้าราชการสามารถเบิกได้ตามสิทธิผู้ป่วยสอบถามรายละเอียดและข้อมูลการให้บริการเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ Facebook: Geriatric Medical Center โทร.053-920666”

 

  33a39e07-05dc-4e97-ace1-fb79858b34bc35c85365-4f42-4c73-b07b-5ab89dd1b67e45a4e216-b22d-4d27-ae46-38b712998d34

 

61c8c262-5547-47f3-9dab-bdff05d2a558

 

277ec918-80ab-4a2c-bd11-7f0ba467c5d1

 

288f2a8b-331e-4c5d-9bca-7dbc656e7ac3

 

860ed79b-28ae-414d-98d4-cb9371aadbaf

 

6374c627-35e7-4467-9709-d42e656a1d60

 

396872da-9b76-45cb-a01a-5c87fcc09ccb

 

b1e50980-4a42-44cd-90ae-a256bb2e6fac

 

b4ad9ab1-1b34-49b8-ab4c-5139fb6412aa

 

b23823ec-d1ce-484e-9031-7cc385a9f7cd

 

c0929963-cd36-43b4-9ad0-54e996f4b91e

 

cd539598-153c-4b51-89a0-bc0890476d0f

 

f06942f0-75a4-44c0-82d2-43e4e2d908af