สอบเข้ามหาวิทยาลัย

ประกาศการรับสมัครรอบ "walk-in รอบสุดท้ายของรหัส61" วิทยาลัยนานาชาติ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา


วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับรอบพิเศษ (Walk in รอบสุดท้าย) ปีการศึกษา 2561

เปิดรับสมัคร 
วันนี้ - 31 สิงหาคม 2561 

*ไม่จำกัดจำนวนในการรับสมัคร 

 สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
 - ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน) / B.A. (Airline Business)
- ศศ.บ. (การจัดการท่องเที่ยว) / B.A. ( Tourism Management)
 - ศศ.บ. (การโรงแรม) วิชาเอกการโรงแรม / B.A. (Hotel Management) : Hotel Management Major
 - ศศ.บ. (การโรงแรม) วิชาเอกธุรกิจภัตตาคาร / B.A. (Hotel Management) : Restaurant Business Major
- บธ.บ. (บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ) / B.B.A. (International Business)
 
การสมัครเข้าศึกษา
สมัครด้วยตัวเองที่วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา จังหวัดนครปฐม
โทร.082-5601365 , 034-964946 กด 103


สมัครออนไลน์ คลิกที่นี่